Omgaan met agressie

 

'Agressie is een biologische kracht, die aangeboren is en ten dienste staat van het organisme'

- Frederick Perls 

 

 

Agressiemanagement & Sociale Veiligheid

Agressie in de werksituatie kan veel spanning oproepen en professionals uit evenwicht brengen bij de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Gevoelens van onveiligheid en tekortschieten kunnen het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie ernstig schaden. Agressie is een fenomeen dat niet genegeerd kan worden op de werkvloer. De attitude van de professional kan grote invloed uitoefenen op het verloop van spanningsvolle interacties. Het waarborgen van veiligheid voor alle betrokkenen is daarbij een essentieel uitgangspunt. Een effectieve en open aanspreekcultuur waarbij voldoende kennis, professionele steun en zorg aanwezig zijn, zal het contact met collega’s en cliënten bevorderen en zal in belangrijke mate bijdragen aan een veilige en prettige werksfeer.

In onze optiek is agressie niet per definitie een eigenschap van een individu, eerder een dynamische energie die zich manifesteert in een relatie. Deze energie ontwikkelt zich binnen die relatie en moet bij voorkeur ook opgelost worden binnen het kader van die relatie. Agressie is in onze ogen niet louter (ongewenst) gedrag, niet alleen datgene wat waargenomen wordt of wat zo snel mogelijk onderdrukt moet worden, maar vooral ook een boodschap die verstaan moet worden en die soms de ruimte moet krijgen, uiteraard met inachtneming van veiligheidsaspecten. In de trainingen richten we ons deels op de voorwaarden om als professional in ieder geval een deel van die boodschap te kunnen zien of horen.

We werken vanuit een breed perspectief. Normoverschrijding is een subjectief en relatief gegeven en dit nemen we als uitgangspunt. Wat de een als agressief beleeft, ervaart de ander misschien niet als zodanig; we nemen iedere ervaring of beleving op dit gebied serieus. Professionals kunnen veel profijt hebben van hun ‘antennes’ en hun intuïtieve vermogen. Het is belangrijk deze vermogens verder te ontwikkelen en te leren deze op een adequate en effectieve manier in te zetten bij de beroepsuitoefening. De persoon van de professional is immers zelf het instrument waarmee gewerkt wordt. We nemen het gehele spectrum van mogelijke normoverschrijding onder de loep omdat ook schijnbaar kleine normschendingen via interactiecirkels en/of cumulatie-effecten tot problematische situaties kunnen leiden.

Vijf hoofdvragen vormen de rode draad in de training Agressiemanagement & Sociale Veiligheid: Wat is agressie en/of geweld? Wat doet agressie met je? Waar komt het vandaan? Hoe hanteer je agressie? Hoe zijn omgevings-, systeem- of instellingsfactoren van invloed?

Ook bij het hanteren van agressie op de werkvloer zou het streven moeten zijn om de werkrelatie met de cliënt zo veel mogelijk intact te laten. De essentie van onze aanpak is dat per definitie vanuit het contact wordt gewerkt. Alleen als er verbinding is kan er in meer of mindere mate ook begrenzing worden geboden. Door het contact en de verbinding kan begrenzing ook gemakkelijker geaccepteerd worden. Begrenzing of inperking dient op zichzelf nooit om een conflict op te lossen of om een machtsstrijd aan te gaan, maar wordt alleen ingezet om gevaar te beperken en optimale veiligheid na te streven. In situaties met een hoog gevaars-risico dient soms eerst de veiligheid voor allen gewaarborgd te worden alvorens contact hersteld kan worden.

In overleg met de opdrachtgever stellen wij een op maat gemaakte agressietraining samen. Deze kan zowel op locatie als in-company worden aangeboden. Offerte op aanvraag. 

 

Adres

Feniks Therapie Rotterdam Rijnmond
Agniesestraat 42 F
3032 TM Rotterdam
 
 

Contact

Telefoon 06-47491813
Email info@therapie-rotterdamrijnmond.nl
   
KVK 64423441
BTW NL178344801-B01

 

 

Aangesloten bij

         

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.